Informatieanalist

Standplaats:
Utrecht
Startdatum:
01.06.2018
Einddatum:
31.08.2018
Uren per week:
16

Functieomschrijving
Voor twee Research Data projecten zoeken wij een senior Informatie-analist met kennis en ervaring op het gebied van archivering en sterke affiniteit voor onderzoeksdata. Binnen deze projecten ben je de verbindende schakel tussen de onderzoekers en de IT en breng jij kennis over wet- en regelgeving van archivering in. Samen met de onderzoekers en informatiemanagers formuleer je het beleid van het archiveren van onderzoeks data. Daarnaast achterhaal je de functionele behoeften van de onderzoekers en zet je deze samen met het afgesproken beleid en de eisen vanuit wet- en regelgeving om in functionele en technische specificaties. 
 
In deze rol lever je een belangrijke bijdrage aan de ambitie van het UMC Utrecht om data beter her te gebruiken. 
 
Projecten
Project Research Data ‘Opslag & Archivering’
Het beoogde resultaat is een faciliteit waarmee data voor onderzoeksdoeleinden kunnen worden gearchiveerd conform wet- regelgeving (denk aan bewaartermijnen, privacy-aspecten). Door middel van meta-data zijn onderzoeksdata en bijbehorende documenten vindbaar en met een autorisatieprocedure data door de ‘eigenaar’ beschikbaar worden gemaakt. Hierbij wordt het FAIR-principe, zoals geformuleerd door de NFU, gehanteerd: Findable, Accessible, Interoperable, and Re-usable. Data in het archief kunnen door onderzoekers worden gedeeld met instituten buiten het UMCU.
 
Project Research Data Catalogus
Het beoogde resultaat is een catalogus voor het faciliteren van hergebruik van . Er komt op UMC Utrecht niveau een catalogus beschikbaar waarmee de onderzoeker kan vaststellen 1) welke gegevens verzameld zijn in het zorgproces en beschikbaar kunnen worden gesteld voor onderzoek en 2) welke datasets die zijn gebruikt voor publicaties en gearchiveerd zijn. 
In de metadata is beschreven wie er zeggenschap heeft over het gebruik van gegevens. Welke gegevens die verzameld zijn voor een eerder onderzoek, hergebruikt kunnen worden. In de metadata is beschreven wie er zeggenschap heeft over het gebruik van de gegevens. Deze catalogus is een zgn. niveau 1 catalogus en bevat alleen metadata, geen werkelijke data. De catalogus wordt gevuld met gegevens van nieuwe onderzoeken. Dat betekent dat wanneer een onderzoek afgerond is, deze in de catalogus terecht komt. Het vergt teveel inspanning om alle reeds afgeronde onderzoeken op te nemen in de catalogus.
Hierbij wordt het FAIR-principe, zoals geformuleerd door de NFU, gehanteerd: Findable, Accessible, Interoperable, and Re-usable. 
 
 
Functie-eisen
Kennis en ervaring:

 • Je hebt een technische opleiding voltooid op minimaal HBO-niveau (bijvoorbeeld in de richting van IT of Datamanagement)
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in het uitvoeren van een informatieanalyse en gegevensmodellering, SMART opstellen van requirements en het maken van functionele ontwerpen
 • Je hebt kennis van archiverings wet- en regelgeving
 • Je hebt ervaring met het maken van afspraken en schrijven van beleid met betrekking tot archivering
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in het geven van workshops en afnemen van interviewsCompetenties:
 • Conceptueel denker
 • Analytisch sterk
 • Communicatief vaardig
 • Verbinder
 • Initiatief
 • Resultaatgericht

Affinitieit:

 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Zorgprocessen en onderwijs

 
Afdelingsinformatie
De projecten vallen onder de afdeling Data Solutions & Research IT van de Directie Informatietechnologie (DIT) van het UMC Utrecht. Het team heeft binnen het UMC Utrecht een leidende rol op het gebied van duurzame dataoplossingen ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van zorg, onderzoek en onderwijs en het optimaliseren van bedrijfsprocessen. De afdeling levert data, stelt analyse- en visualisatietools beschikbaar en geeft advies op het gebied van datamanagement en -solutions. 

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten