Medewerker Debiteurenbeheer

Standplaats:
Utrecht
Startdatum:
01.06.2018
Einddatum:
31.12.2018
Uren per week:
36

Doel:  
Verzorgen van gespecialiseerde ondersteuning door het adviseren over en ondersteunen bij de uitvoering van regelgeving en beleid op het werkgebied van Facturatie en Debiteurenbeheer (F&D).
 
Resultaatgebieden: 
  1. Advisering en ondersteuning
•             volgt ontwikkelingen op het gebied van F&D
•             monitoring processen over afdeling F&D heen
•             vertaalt de ontwikkelingen naar consequenties
•             adviseert en ondersteunt het hoofd F&D bij de toepassing van regelgeving en beleid
•             adviseert en ondersteunt het hoofd F&D bij de evaluatie van regelgeving en beleid
 
  1. Uitvoering vastgesteld operationeel beleid op het toegewezen werkgebied
•             werkt vastgesteld beleid uit in concrete procedures, werkinstructies e.d.
•             implementeert procedures, werkinstructies e.d.
•             beheert en bewaakt diverse systemen / processen (kwaliteit, informatie, registratie, e.d.)
•             adviseert hoofd F&D bij organisatie en coördinatie activiteiten
 
  1. Managementinformatie
•             verzorgt rapportages
•             analyseert bedrijfsgegevens en signaleert trends en ontwikkelingen
•             maakt analyses voor sturingsinformatie
•             initieert verbeteringen en werkt deze uit
 
 
Speelruimte:  
•             de functionaris legt verantwoording af aan de leidinggevende
•             de belangrijkste kaders worden gevormd door wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en protocollen 
 
Contacten:  
•             met hoofd F&D en medewerkers over procedures, regelgeving en beleid om informatie te geven en te adviseren
•             met hoofd F&D over beleidsuitvoering om werkwijze en bijdrage af te stemmen
•             neemt deel aan interne en externe overleggen
•             met externe instanties over het toegewezen werkgebied om af te stemmen
 
Kennis:  
•             kennis van en inzicht in processen van Facturatie en Debiteurenbeheer
•             kennis van operationeel en tactisch beleid
•             kennis van procedures en wet- en regelgeving
•             kennis en inzicht in administratieve organisatorische aspecten en maatregelen van interne controle
 
 
Vaardigheden:  
•             adviesvaardigheid
•             vaktechnische vaardigheid op het eigen werkgebied
•             mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten