Operatieassistent Algemeen - augustus 2018

Standplaats:
Utrecht
Startdatum:
01.08.2018
Einddatum:
28.02.2019
Uren per week:
36

Functie benaming
Operatieassistenten

Plaats in de organisatie
Functionaris ressorteert onder de:
Manager Zorg
Locatiemanager
Teamleider

Missie Divisie Perioperatieve Zorg en Spoedeisende Hulp

 • Het organiseren van de totale perioperatieve zorgketen op zodanige wijze dat er sprake is van kwalitatief hoogwaardige, doelmatige én toetsbare zorg.
 • Vanuit de kennis en vaardigheden van het specialisme anesthesiologie toetsbaar hoogwaardige zorg leveren aan: patiënten die diagnostische en therapeutische ingrepen moeten ondergaan, waarvoor sedatie, anesthesie en pijnbestrijding noodzakelijk is patiënten bij wie de vitale functies zijn bedreigd patiënten met chronische pijn.
 • Vernieuwing: DPAP beschouwt haar missie pas dan als geslaagd wanneer de in het UMC ontwikkelde werkwijzen of therapieën elders (nationaal of internationaal) navolging vinden. De zorg aan patiënten op de gekozen geselecteerde terreinen dient goed getoetst te worden volgens de criteria van evidence-based medicine.

Doel van de afdeling
Het leveren van een kwalitatief hoog niveau van patiëntenzorg dóór het bewerkstelligen van een goed samenwerking met alle bij de afdeling betrokken disciplines

Doel van de functie
De operatieassistent is verantwoordelijk voorde uitvoering van haar/zijn deel van de patiëntenzorg en vaktechnische zorg waarbij kwaliteit' veiligheid en steriliteit gewaarborgd worden.

Resultaatgebied 1:
Vaktechnische zorg/ Patiëntenzorg

Resultaatgebied 2
Patiënten begeleiding

Resultaatgebied 3
Innovatie

Functie-eisen
Opleiding:
Diploma operatieassistent(e) NZF.

Ervaring
Vaardigheden

 • Goed kunnen werken in teamverband Handelend kunnen optreden in acute situaties;
 • Kunnen omgaan met emotioneel moeilijke situaties Zelfstandig beslissingen kunnen nemen bij afwezigheid van de leiding;
 • Goede communicatieve vaardigheden Problemen kunnen analyseren en oplossen
  Kan kennis overdragen.

Gedragscriteria
Het functioneren van de operatieassistent(e) wordt beoordeeld op de volgende criteria:

 • Klantvriendelijkheid
 • Dienstverlenende attitude
 • Sensitiviteit
 • Flexibiliteit
 • Initiatief
 • Nauwkeurigheid
 • Stressbestendigheid
 • Inzet
 • Improvisatievermogen
 • Teamspeler

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten