Polikliniekverpleegkundige Voortplantingsgeneeskunde

Location
Utrecht
Start date
01/06/2022
End date
13/01/2023
Hours
24

UMC Utrecht
SRQ
SRQ160058
Share this request:

Polikliniekverpleegkundige Voortplantingsgeneeskunde

Plaats in de organisatie
Divisie Vrouw & Baby
Raad van Bestuur
Manager Zorg
Hoofdzorgeenheid
Unitleider
Polikliniekverpleegkundige Voortplantingsgeneeskunde

Missie Divisie / Directie
Missie

Wij leveren topzorg en daarop aansluitend wetenschappelijk onderzoek aan vrouw en baby.

Waarden
 Wij zijn betrokken en gedreven
 Wij vernieuwen en zijn nooit uitgeleerd
 Wij werken samen en nemen verantwoordelijkheid.

Visie
 Alles wat wij doen past aantoonbaar binnen de Reproductive Life Cycle en de buitenwereld erkent dat wij hiermee de koppositie in Nederland innemen.
 Ons wetenschappelijk onderzoek is internationaal toonaangevend, duidelijk zichtbaar binnen de UMC speerpunten en leidt daadwerkelijk tot vernieuwing in de patiëntenzorg.
 Onze focus is excellente topzorg, waar nodig aangevuld met basiszorg. De kwaliteit van deze zorg is een best practice in Nederland.
 Wij zijn vernieuwend in de zorg voor vrouw en baby en we overschrijden hierbij bestaande grenzen binnen en buiten het UMC.
 Ons onderwijs wordt gegeven door aansprekende professionals die de Reproductive Life Cycle uitdragen.

Doel van de afdeling
Het uitvoeren van kwalitatief hoogwaardige diagnostiek en behandeling van patiënten met fertiliteitsproblemen. Ontwikkelen van nieuwe diagnostiek- en behandeltechnieken. Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Doel van de functie
De polikliniekverpleegkundige Voortplantingsgeneeskunde is verantwoordelijk voor het coördineren, uitvoeren en overdragen van het poliklinisch zorgproces van patiënten met endocrinologische – en vruchtbaarheidsproblemen.

Resultaatgebieden
Verpleegkundig zorgproces 1: Planning verpleegkundig zorgproces lagere complexe patiënt
Inventariseren en vastleggen van alle relevante gegevens van de patiënt (diagnose, behandelindicatie, persoonlijke gegevens) om op basis van het medisch behandelplan en protocollen, procedures, standaarden en verpleegkundige inzichten te komen tot een voorstel voor de planning van de verpleegkundige zorg.

Kernactiviteiten
 zorgt voor de benodigde informatie, teneinde bij afwijking van gestandaardiseerde protocollen een verpleegplan op te stellen, te actualiseren en op de patiënt afgestemd te houden;
 bundelt relevante schriftelijke informatie in de decursus;
 voert gesprekken met de patiënt (en/of partner) teneinde relevante informatie te verzamelen;
 houdt PC spreekuur en geeft “prikinstructie”;
 observeert de patiënt teneinde relevante informatie te verzamelen.

Verpleegkundig zorgproces 2: Uitvoering verpleegkundig zorgproces
Uitvoeren van de gedelegeerde verpleegkundige zorg op basis van het opgestelde verpleegplan en protocollen opdat de patiënt de verpleegkundige zorg krijgt die leidt tot realisatie van de behandel- en verpleegkundige doelstellingen.

Kernactiviteiten
 uitvoeren van verpleegkundige interventies voortkomend uit het verpleegplan;
 zelfstandig uitvoeren van verpleegkundig spreekuur gericht op voorlichting, instructie en educatie aan patiënten ter voorbereiding op de behandeling;
 uitvoeren van verpleegtechnische handelingen;
 bieden van psycho-sociale zorg;
 organiseren en uitvoeren van groepsvoorlichtingsavonden aan patiënten en haar partner ter voorbereiding op de behandeling.
 faciliteren van spreekuren van de medisch specialisten;
 assisteren bij medische ingrepen.

Verpleegkundig zorgproces 3: Evaluatie uitvoering verpleegkundig zorgproces
Afstemmen van de kwaliteit en de effectiviteit van de geleverde zorg met de individuele patiënt om tot systematische vastlegging van gegevens te komen die bijstelling van het bestaande zorgproces mogelijk maakt.

Kernactiviteiten
 gesprekken voeren met de patiënt (en zo nodig met partner) over de voortgang en eventuele knelpunten in de zorgverlening;
 observeren van de patiënt teneinde relevante informatie te verzamelen;
 bespreken van de knelpunten in de zorg met de unitleider of verpleegkundig specialist;
 het schriftelijk vastleggen van informatie over de voortgang van het zorgproces.

Coördinatie van delen van het zorgproces
Binnen de dienst coördineren van de gedelegeerde deeltaken, zodat, uitgaande van de behandel – en verpleegdoelen de patiënt een afgestemd en geïntegreerd aanbod aan zorg heeft gekregen binnen de daartoe gestelde tijd.

Kernactiviteiten
 per dienst het werk, voortkomend uit het verpleegplan, plannen en uitvoeren in afstemming met anderen;
 ad hoc zaken met betrekking tot medisch of paramedisch beleid bespreken met betreffende professional;
 bewaken van wachttijden en maatregelen nemen bij knelpunten hierin;
 deelnemen aan besprekingen over de verpleegkundige, individuele patiëntenzorg;
 participeren in multidisciplinaire patiëntenbesprekingen;
 leveren van een positieve bijdrage aan de sfeer en samenwerking op de polikliniek.

Kwaliteitszorg
Het signaleren van de knelpunten en met de leidinggevende bespreken van de gewenste situatie en het leveren van een bijdrage aan realisatie van de gewenste situatie.

Kernactiviteiten
 het signaleren van knelpunten in de zorgverlening;
 participeren en inbrengen van voorstellen in teambesprekingen of bij de afdelingsgebonden kwaliteitsgroepen;
 het mee uitvoeren van verbeteringen in de praktijk;
 meedenken over en een bijdrage leveren aan het polikliniekbeleid en aan de ontwikkeling en invoering van nieuwe behandelmethoden;
 een bijdragen leveren aan een goed verloop van de uitvoering van (wetenschappelijk) onderzoek en het implementeren van resultaten;
 een bijdrage leveren aan en zich op de hoogte stellen van de ontwikkeling van nieuwe protocollen, werkwijzen en behandelmethoden;
 bijhouden van vaardigheden en op de hoogte blijven van ontwikkelingen wat betreft het eigen vakgebied en de klinische verpleegkundige zorgverlening.

Begeleiden van studenten/stagiairs/medewerkers
Het geven van werkbegeleiding aan toegewezen studenten / stagiaires / medewerkers in de uitvoering van werkzaamheden op basis van het opgezette begeleidingsplan om kennis en vaardigheden over te dragen die leiden tot realisatie van de in het begin van de leerperiode vastgelegde doelstellingen voor de studenten / stagiairs / medewerkers.

Kernactiviteiten
 het inwerken van fertiliteitsartsen en coassistenten voor zover het de samenwerking met de verpleging betreft;
 inventariseren en vastleggen van de individuele begeleidingsbehoefte;
 samen met de cursist opstellen en uitvoeren van het begeleidingsplan;
 mede bewaken van de realisatie van de leerdoelen binnen de gestelde tijd;
 participeren in voortgangs-, evaluatie- en beoordelingsgesprekken;
 geven van feedback, zowel mondeling als schriftelijk;
 geven van (klinische) lessen en training on the job;
 het geven van feedback op leerresultaat en de wijze waarop dit vergaard is

Speelruimte
Bij de uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van de directe patiëntenzorg worden (be)handelingen volgens vastgestelde protocollen uitgevoerd. Veelal worden door medici verstrekte opdrachten binnen duidelijke kaders uitgevoerd. Het verpleegkundig handelen wordt begrenst door de kaders van de wet BIG.

Contacten
De verpleegkundige heeft, behalve met de patiënten die hij / zij verzorgt, intensief contacten met de naaste partner van de patiënt. Het omgaan met emoties is inherent aan de functie van de poli verpleegkundige. Er vindt overleg over de behandeling plaats met vertegenwoordigers van de andere (mede) behandelende disciplines

Functie-eisen
Opleiding 

A-opleiding of hbo-v.

Werkervaring / kennis 
Relevante ervaring binnen het specialisme en bij voorkeur Specialistische Vervolgopleiding Obstetrie en Gynaecologie

Inhuurdesk UMC - Intrakoop

Inschrijven
Utrecht
24
01/06/2022
13/05/2022
13/01/2023
UMC Utrecht
SRQ160058
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
01/06/2022
13/01/2023
24

Polikliniekverpleegkundige Voortplantingsgeneeskunde

Plaats in de organisatie
Divisie Vrouw & Baby
Raad van Bestuur
Manager Zorg
Hoofdzorgeenheid
Unitleider
Polikliniekverpleegkundige Voortplantingsgeneeskunde

Missie Divisie / Directie
Missie

Wij leveren topzorg en daarop aansluitend wetenschappelijk onderzoek aan vrouw en baby.

Waarden
 Wij zijn betrokken en gedreven
 Wij vernieuwen en zijn nooit uitgeleerd
 Wij werken samen en nemen verantwoordelijkheid.

Visie
 Alles wat wij doen past aantoonbaar binnen de Reproductive Life Cycle en de buitenwereld erkent dat wij hiermee de koppositie in Nederland innemen.
 Ons wetenschappelijk onderzoek is internationaal toonaangevend, duidelijk zichtbaar binnen de UMC speerpunten en leidt daadwerkelijk tot vernieuwing in de patiëntenzorg.
 Onze focus is excellente topzorg, waar nodig aangevuld met basiszorg. De kwaliteit van deze zorg is een best practice in Nederland.
 Wij zijn vernieuwend in de zorg voor vrouw en baby en we overschrijden hierbij bestaande grenzen binnen en buiten het UMC.
 Ons onderwijs wordt gegeven door aansprekende professionals die de Reproductive Life Cycle uitdragen.

Doel van de afdeling
Het uitvoeren van kwalitatief hoogwaardige diagnostiek en behandeling van patiënten met fertiliteitsproblemen. Ontwikkelen van nieuwe diagnostiek- en behandeltechnieken. Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Doel van de functie
De polikliniekverpleegkundige Voortplantingsgeneeskunde is verantwoordelijk voor het coördineren, uitvoeren en overdragen van het poliklinisch zorgproces van patiënten met endocrinologische – en vruchtbaarheidsproblemen.

Resultaatgebieden
Verpleegkundig zorgproces 1: Planning verpleegkundig zorgproces lagere complexe patiënt
Inventariseren en vastleggen van alle relevante gegevens van de patiënt (diagnose, behandelindicatie, persoonlijke gegevens) om op basis van het medisch behandelplan en protocollen, procedures, standaarden en verpleegkundige inzichten te komen tot een voorstel voor de planning van de verpleegkundige zorg.

Kernactiviteiten
 zorgt voor de benodigde informatie, teneinde bij afwijking van gestandaardiseerde protocollen een verpleegplan op te stellen, te actualiseren en op de patiënt afgestemd te houden;
 bundelt relevante schriftelijke informatie in de decursus;
 voert gesprekken met de patiënt (en/of partner) teneinde relevante informatie te verzamelen;
 houdt PC spreekuur en geeft “prikinstructie”;
 observeert de patiënt teneinde relevante informatie te verzamelen.

Verpleegkundig zorgproces 2: Uitvoering verpleegkundig zorgproces
Uitvoeren van de gedelegeerde verpleegkundige zorg op basis van het opgestelde verpleegplan en protocollen opdat de patiënt de verpleegkundige zorg krijgt die leidt tot realisatie van de behandel- en verpleegkundige doelstellingen.

Kernactiviteiten
 uitvoeren van verpleegkundige interventies voortkomend uit het verpleegplan;
 zelfstandig uitvoeren van verpleegkundig spreekuur gericht op voorlichting, instructie en educatie aan patiënten ter voorbereiding op de behandeling;
 uitvoeren van verpleegtechnische handelingen;
 bieden van psycho-sociale zorg;
 organiseren en uitvoeren van groepsvoorlichtingsavonden aan patiënten en haar partner ter voorbereiding op de behandeling.
 faciliteren van spreekuren van de medisch specialisten;
 assisteren bij medische ingrepen.

Verpleegkundig zorgproces 3: Evaluatie uitvoering verpleegkundig zorgproces
Afstemmen van de kwaliteit en de effectiviteit van de geleverde zorg met de individuele patiënt om tot systematische vastlegging van gegevens te komen die bijstelling van het bestaande zorgproces mogelijk maakt.

Kernactiviteiten
 gesprekken voeren met de patiënt (en zo nodig met partner) over de voortgang en eventuele knelpunten in de zorgverlening;
 observeren van de patiënt teneinde relevante informatie te verzamelen;
 bespreken van de knelpunten in de zorg met de unitleider of verpleegkundig specialist;
 het schriftelijk vastleggen van informatie over de voortgang van het zorgproces.

Coördinatie van delen van het zorgproces
Binnen de dienst coördineren van de gedelegeerde deeltaken, zodat, uitgaande van de behandel – en verpleegdoelen de patiënt een afgestemd en geïntegreerd aanbod aan zorg heeft gekregen binnen de daartoe gestelde tijd.

Kernactiviteiten
 per dienst het werk, voortkomend uit het verpleegplan, plannen en uitvoeren in afstemming met anderen;
 ad hoc zaken met betrekking tot medisch of paramedisch beleid bespreken met betreffende professional;
 bewaken van wachttijden en maatregelen nemen bij knelpunten hierin;
 deelnemen aan besprekingen over de verpleegkundige, individuele patiëntenzorg;
 participeren in multidisciplinaire patiëntenbesprekingen;
 leveren van een positieve bijdrage aan de sfeer en samenwerking op de polikliniek.

Kwaliteitszorg
Het signaleren van de knelpunten en met de leidinggevende bespreken van de gewenste situatie en het leveren van een bijdrage aan realisatie van de gewenste situatie.

Kernactiviteiten
 het signaleren van knelpunten in de zorgverlening;
 participeren en inbrengen van voorstellen in teambesprekingen of bij de afdelingsgebonden kwaliteitsgroepen;
 het mee uitvoeren van verbeteringen in de praktijk;
 meedenken over en een bijdrage leveren aan het polikliniekbeleid en aan de ontwikkeling en invoering van nieuwe behandelmethoden;
 een bijdragen leveren aan een goed verloop van de uitvoering van (wetenschappelijk) onderzoek en het implementeren van resultaten;
 een bijdrage leveren aan en zich op de hoogte stellen van de ontwikkeling van nieuwe protocollen, werkwijzen en behandelmethoden;
 bijhouden van vaardigheden en op de hoogte blijven van ontwikkelingen wat betreft het eigen vakgebied en de klinische verpleegkundige zorgverlening.

Begeleiden van studenten/stagiairs/medewerkers
Het geven van werkbegeleiding aan toegewezen studenten / stagiaires / medewerkers in de uitvoering van werkzaamheden op basis van het opgezette begeleidingsplan om kennis en vaardigheden over te dragen die leiden tot realisatie van de in het begin van de leerperiode vastgelegde doelstellingen voor de studenten / stagiairs / medewerkers.

Kernactiviteiten
 het inwerken van fertiliteitsartsen en coassistenten voor zover het de samenwerking met de verpleging betreft;
 inventariseren en vastleggen van de individuele begeleidingsbehoefte;
 samen met de cursist opstellen en uitvoeren van het begeleidingsplan;
 mede bewaken van de realisatie van de leerdoelen binnen de gestelde tijd;
 participeren in voortgangs-, evaluatie- en beoordelingsgesprekken;
 geven van feedback, zowel mondeling als schriftelijk;
 geven van (klinische) lessen en training on the job;
 het geven van feedback op leerresultaat en de wijze waarop dit vergaard is

Speelruimte
Bij de uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van de directe patiëntenzorg worden (be)handelingen volgens vastgestelde protocollen uitgevoerd. Veelal worden door medici verstrekte opdrachten binnen duidelijke kaders uitgevoerd. Het verpleegkundig handelen wordt begrenst door de kaders van de wet BIG.

Contacten
De verpleegkundige heeft, behalve met de patiënten die hij / zij verzorgt, intensief contacten met de naaste partner van de patiënt. Het omgaan met emoties is inherent aan de functie van de poli verpleegkundige. Er vindt overleg over de behandeling plaats met vertegenwoordigers van de andere (mede) behandelende disciplines

Functie-eisen
Opleiding 

A-opleiding of hbo-v.

Werkervaring / kennis 
Relevante ervaring binnen het specialisme en bij voorkeur Specialistische Vervolgopleiding Obstetrie en Gynaecologie

Inloggen